โรคมะเร็ง (Cancer) 

              กับ เบต้า กลูแคน ดร.สมศักดิ์ วรคามินหนังสือที่คนเป็นโรคต่างๆต้องอ่าน โดยเฉพาะผู้ป่วยมะเร็งหรือผู้ดูแลผู้ป่วย หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง
เนื้อหาหนังสือเป็นเรื่องของนวตกรรมใหม่ของการต่อสู้กับโรคร้าย ต่างๆ โดยการเพิ่มหรือกระตุ้นภูมิต้านทานของตัวท่านเอง คุณหมอกล่าวไว้ในหหนังสือเล่มนี้ว่า คนเราเป็นโรค เพราัะภูมิต้านทานของเราอ่อนแอ ไม่สามารถต่อสู้กับเชื้อโรคต่างๆได้ ถ้าเราทำให้ภูมิต้านทานของเรากลับมาแข็งแรงได้ดังเดิมเหมือนตอนวัยหนุ่มวัยสาว เราก็จะไม่เป็นโรค ในหนังสือนี้ ทั้งเล่มจึงเป็นการนำเสนอผลการศึกษาวิจัยถึงวิธีการที่ท่านบอกว่าเป็นวิธีที่ดีที่สุดในโลกเท่าที่มนุษย์เคยค้นพบในการทำให้ภูมิต้านทานของมนุษย์ชาติแข็งแรงขึ้น ไม่เพียงเท่านั้น เนื้อหาผลงานวิจัยเหล่านั้นยังแยกแยะเป็นโรคๆไป เช่น
ต้นเหตุการเกิดมะเร็ง
การเพิ่มภูมิต้านต่อสู้มะเร็ง
การกระตุ้นภูมิต้านเพื่อไม่ให้แพ้การคีโมหรือฉายรังสี
หลายกรณีตัวอย่าง มะเร็งหายเพราะแพ้ต่อภูมิต้านทานของเราเอง
การกระตุ้นภูมิต้านเพื่อสู้โรคภูมิแพ้ ภูมิเพี้ยน (โรคพุ่มพวง)
การกระตุ้นภูมิต้านเพื่อสู้โรคหัวใจ คลอเรสเตอรอล
เบาหวาน ตับอักเสบ ไต โรคติดเชื้อต่างๆ โรคเอดส์ เก๊าท์ สะเก็ดเงิน เป็นต้น

 โดยเป็นผลงานของท่านที่เริ่มศึกษามาตั้งแต่เริ่มเป็นนักศึกษาแพทย์เลยทีเดียว 
มะเร็ง คือ กลุ่มของโรคที่เกิดจากความผิดปกติของสารพันธุกรรม (DNA) ส่งผลให้เซลล์เกิดการกลายพันธุ์ มีการเจริญเติบโตและแบ่งตัวเพิ่มจำนวนอย่างรวดเร็วมากกว่าปกติ เกิดเป็นก้อนเนื้อผิดปกติและกลายเป็นเนื้อร้ายในที่สุด หากเซลล์พวกนี้เกิดอยู่ในอวัยวะใดก็จะเรียกชื่อ “มะเร็ง” ตามอวัยวะนั้น เช่น มะเร็งปากมดลูก มะเร็งตับ มะเร็งเต้านม มะเร็งปอด เป็นต้น โดยมีสาเหตุและปัจจัยเสี่ยงแตกต่างกันไปตามชนิดของมะเร็ง
ทำไมจึงเกิดมะเร็ง...เหตุผล..เพราะเม็ดเลือดขาวไม่เห็นว่าเซลล์มะเร็งเป็นศัตรู
          เซลล์มะเร็งเกิดจากตัวของเรา จากเซลล์ที่เคยปกติเพี้ยนไป กลัวตายจนทำให้แบ่งตัวรวดเร็วอย่างไม่หยุดยั้ง กระทั่ง ดีเอ็นเอ ไม่มีเวลาแม้แต่จะซ่อมแซมตัวเอง เซลล์มะเร็งลุกลามไปยังอวัยวะใกล้เคียง ทำลายระบบการทำงานทำให้ผู้ป่วยเสียชีวิตในทีสุด ซึ่งอาจต้องใช้เวลา 7-8 ปี ฟักตัวนับตั้งแต่เริ่มเปลี่ยนแปลงจาก ดีเอ็นเอ ปกติจนสุดท้ายเกิดโรคมะเร็ง 
          ทำไมเซลล์เม็อเลือดขาวซึ่งเป็นภูมิต้านทาน (immunocyte) จึงมองไม่เห็นเซลล์มะเร็ง เหตุผลก็คือ เพราะเซลล์มะเร็งกลายร่างมาจากเซลล์ของตัวเราเอง มี ดีเอ็นเอ ถึงจะผิดเพี้ยนแต่ก็ถือว่าเหมือนกัน เม็ดเลือดขาวเลยเข้าใจว่าเป็นพวกเดียวกัน จึงไม่ทำลายหรือแม้แต่เข้ามาทักทาย นอกจากเซลล์มะเร็งนั้นจะผิดปกติมากจนเซลล์ภูมิต้านทานทั้งหลายจะเริ่มสังเกตเห็นว่าเป็นสิ่งแปลกปลอม จึงเข้าไปทำลาย แต่นั่นอาจสายเกินไป
                      “เมื่อเม็ดเลือดขาวอ่อนแอ มะเร็งจึงเติบโต
            เซลล์มะเร็งแบ่งตัวเร็วกว่าเซลล์ปกติถึง 100 เท่า ถึงจะผิดเพี้ยนไปแต่เป็นเซลล์ที่ไม่ตาย ซึ่งไม่เหมือนกับเซลล์ร่างกายทั่วไปที่หากเกิดความผิดปกติก็จะฆ่าตัวตาย(Apoptosis) เพราะธรรมชาติตั้งโปรแกรมกำหนดไว้ล่วงหน้า (Programmed cell death)
            เมื่อภูมิต้าทานแข็งแรงโดยการกระตุ้นจาก เบต้า กลูแคน จะทำให้ภูมิต้านทานสามารถมองเห็นความผิดปกติได้ตั้งแต่เริ่มต้น
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ เบต้า กลูแคน กับโรคต่างๆ  เบต้า กลูแคน   ดีที่สุดในโลก ที่มนุษย์เคยค้นพบ
โดย  ศ.ดร.นพ. สมศักดิ์ วรคามิน

ประวัติการทำงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
อธิบดีกรมวิทยาสตร์การแพทย์ 
อธิบดีกรมอนามัย 
กรรมาธิการคุ้มครองผู้บริโภค สภาผู้แทนราษฎร  

 
Make a Free Website with Yola.