เบต้ากลูแคน (Bata glucan) คือ สารอาหารประเภทแป้ง ซึ่งมีคุณสมบัติมหัสจรรย์ที่สามารถกระตุ้นระบบภูมิต้านทานของร่างกายให้ป้องกันโรคติดเชื้อจากจุลินชีพต่างๆ ทั้งยังมีคุณสมบัติอื่นๆ ที่สำคัญคือ สรรพคุณในการป้องกันและรักษามะเร็ง เป็นสารต้านอนุมูลอิสระ (Antioxidant) สำหรับประโยชน์ที่เหนือกว่าสารอาหารอื่นๆ คือ สรรพคุณในการป้องกันเเละเสริมภูมิคุ้มกันมะเร็ง เพราะถ้าร่างกายได้รับเบต้ากลูแคน เม็ดโลหิตขาวขนาดใหญ่ (macrophage) จะถูกกระตุ้นให้มีความสามารถสังเกตุเห็นเชื้อมะเร็งรู้ว่าเป็นผู้รุกราน และจะเข้าไปทำลายได้อย่างมีประสิทธิภาพ

image004

วิธีกระตุ้นภูมิต้านทานของเบต้ากลูแคน

     ระบบภูมิคุ้มกันของร่างกาย ซึ่งเบต้ากลูแคนเกี่ยวข้องด้วย คือ เม็ดโลหิตขาวขนาดใหญ่หรือที่เรียกว่า แมคโครเฟจ (Macrophage, Macro แปลว่า ใหญ่, phage คือ กิน) ซึ่งเป็นเซลล์ด่านแรกของระบบภูมิต้านทานในการต่อสู้กับผู้รุกราน (ผู้รุกราน คือ สารอะไรก็ตามที่ไม่ได้เกิดจากร่างกายหรือมี ดี เอ็น เอ (D N A) ไม่ตรงกัน เซลล์ ภูมิต้านทานจะถือว่า non-self คือ ไม่ใช่พวกเดียวกันและผู้รุกล้ำคือศัตรู

image007

ทำไมต้องเบต้ากลุแคนแบบผง

     เมื่อปี ค.ศ 1989 นักวิจัยใช้เบต้ากลูแคนในรูปแบบของยาฉีด  เข้าเส้นในกระแสโลหิตดำหรือทำเป็นยาที่ใช้ทา ต่อมา ดร. ฟิล ไวด์      (DR. Phil Wyde) จากโรงเรียนแพทย์ เบเลอร์ (Baylor   college of Medicine) ได้แสดงให้เห็น ว่า ผงเบต้ากลูแคน บริสุทธิ์ที่ใช้กันมีคุณสมบัติเทียบเท่าหรือ อาจดีกว่าเบต้ากลูแคน      แบบฉีดซึ่งต้องการคุณภาพของเซลล์ภูมิต้านทานสูงเกินความจำเป็น เมื่อ    เป็นยากินข้อกำหนดมาตรฐานน้อย ราคาจึงลดต่ำลงด้วย ผลสำเร็จของงาน   วิจัย จากโรงเรียนแพทย์ เบเลอร์นี้ ทำให้มีการผลิตเบต้ากลูแคนเป็นอาหาร  เสริม  ชนิดบริโภคในราคาที่ไม่เป็นอุปสรรคกับประชาชนทั่วไป  

                                                           
วีดีโอที่เกี่ยวข้องเบต้ากลูแคน

 

 

 

 

Make a Free Website with Yola.